Westernsverige – vi enar westernridningen i Sverige

Vår målsättning i framtiden är att alla westernföreningar ska kunna samarbeta
över gränserna och därmed stärka westernridningens front inför allmänheten.
Att vi ska synas på ett bra sätt och få ett gott rykte för sporten som helhet.

Att ha en gemensam tävlingskalender för svenska tävlingar.

Anordna ett gemensamt Western SM.

Vi vill arbeta med att få en gemensam nämnare av etiska regler – lika för alla oavsett nivå och gren.

Samarbeta med Jordbruksverket och göra det lättare för föreningarna.

Vad får ni som medlem i Westernsverige?

  •        Ert namn på Westernsveriges hemsida med länk till er egen hemsida     
  •        Reklam på Western SM, banderoll samt ev. ett bord där ni kan tala om för alla vad ni gör i er                                        förening/företag.
  •        Möjlighet att väljas in i Westernsveriges styrelse och påverka arbetet inom Westernsverige
  •        Ta del av resultaten av Westernsveriges arbete för att främja westernridningen


Är ni intresserade av att er organisation ska vara medlem i Westernsverige och vara med och samarbeta för                       westernridningens bästa? Klicka här för att komma till anmälan