Westernsveriges styrelse 2017


 Kontakta westernsveriges styrelse på: styrelsen@westernsverige.com

Tillförordnad Ordförande
Ingela Ynghagen (HCHS)


Kassör
Kent Bogestav (NCHA)

Seketerare
Anita Skäret-Johansson (Bohus Ropers)
Personlig suppleant
Annie Johansson

Ledamot
Björn Nilsson (WRAS)


Ledamot
Catharina Palmqvist (WRIS)
Personlig suppleant
Pauline Nilsson

Ledamot
Joakim Pettersson (SRCHA)
Personlig suppleant
Emil Karlsson

Ledamot
Kenneth Wetterlund (SRCHA)

Ledamot
Waldemar Wass (SRHA)

Ledamot
Mårten Karlsson (HCHS)
Revisor
Carin Lindeberg
Revisorsuppleant
Helene Thörn

Valberedning
Joakim Erlandsson 

Konstituerande möte
6 mars via telefon

Styrelsemöten 2017:
9 mars 
12 april
14 juni
16 augusti
11 oktober
13 december

Samarbetsmöte med alla föreningar
Kommer

Org nummer: 802493-9442
BG: 794-9449 eller                        
Swish: 123 074 62 55