Sammanfattningar från Westernsveriges möten

Öppet möte innan WS årsmöte den 18/2 2017

Innan årmötet hölls ett öppet möte för alla intresserade av Westernridning och westernsveriges arbete.
Ett 20 tal personer hade tagit sig till Jönköpings Hotell & Konferens anläggning utanför Jönköping.
*Vi bestämde gemensamt en agenda som bestod av 
*Westernsveriges planer
*Tankar kring medlemsavgifter
*Jordbruksverkets arbete och påverkan på westernridningens olika dicipliner
*Samordning av aktörer med tävlingar på Axvalla

Westernsverige kommer att ha som största åttaganden även under 2017 att tillse att vi få ett stort gemensamt SM öppet för alla raser och dicipliner, En westerngala värd namnet, fortsätta titta på etiska regler och jobba för att hitta en gemensam policy när det gäller ffa tävlingar, och fortsätta jobba gentemot jordbruksverket.
Det som genomsyrade hela debatten under det öppna mötet var att vi skulle sträva mot att prata med "EN RÖST" dvs visa en enighet gentemot varandra, mot omvärlden och mot media oavsett vilken förening vi representerar så representerar vi Westernridningen och vi MÅSTE hjälpa varandra så att alla våra utövare får stöd och att media kan få klart för sig vilka vi är och vad vi representerar och därmed också ev. sponsorer utanför vår lilla värld.

Tankar på hur vi skall jobba vidare var: gå ut och fråga "hur vill du att WS skall se och och hur samt vad skall vi jobba med?"
Starta ett typ Branch/Championat för ALLA som är medlemmar i förening ansluten till WS där man samlar poäng från ALLA tävlingar i landet oavsett vad man rider på och vilken gren och kora dessa som westernsverige champions.
Mötet menade att man ville se en stark styrelse som med kraft förde föreningen och därmed westernridningen framåt och uppåt, en större tydlighet i vilka vi är och vad vi representerar, vad målen är, en förenings som skall driva större övergipande frågor. 

Det togs upp att man kanske skulle kunna ha en gemensam medlemsavgift för de föreningar som är anslutna till WS eller en variant därav. SRCHA och SRHA har ju tex haft ett samarbete tidigare där man inte behövde vara medem i SRCHA för att tävla SRCHA klasser OM man var medlem i SRHA och vice versa. De olika Reiningföreningarna i norden har samma deal, är du medlem i SRHA behöver du inte lösa medlemskap i NRHA.NO om du vill tävla deras klasser. Intressanta tankar och väl värt att fortsätta diskutera för medlemsavgifterna är digra för många av våra medlemmar.

Dialogen med JBV sköts ju idag av WRAS MEN en öppning finns där vi gemensamt kan försöka hitta en bra väg in för dem med ffa boskaps erfarenhet/kuskap men även Timed events, rening osv. som är våra mest utsatta sporter. Diskussionen fortsätter.

Gällande Axvalla och diskussion med dem...det kommer att tas upp vid möte med dem under våren hur vi gemensamt kan lätta den ekonomiska bördan för våra ryttare/deltagare.

60 minuter gick fort men var mycket givande, vid pennan här  Monica Widh/Ordförande Westernsverige
 

Gemensamt Hästmöte för alla westernorganisationer i Sverige på Axvalla, 2016-11-08

* Western-SM 2017 De närvarande diskuterade flytten av Western-SM 2017 till 5-12 juli istället för i oktober.

Westernsveriges bakgrund till beslutet är det minskade deltagarantalet, att andra tävlingar i slutet av säsongen har flyttat närmare SM:et, på sommaren har ungdomarna sommarlov och det är lättare att få tag i oanvända kor till skillnad från i slutet av säsongen.
Vi hade gärna lagt SM:et i augusti men det är många stora tävlingar i Tyskland då samt Quarter-SM:et. Alternativt senare i juli men detta var det enda datum som Axevalla var ledigt i juli. En del av de närvarande tycker att SM:et bör ligga sist på säsongen och att man inte ska ändra på en tradition. Medan andra tyckte att det var bättre att det ligger på sommaren när hästarna är fullt igång samt för att det blir mer gemenskap på tävlingsplatsen då.

Det uttrycktes även oro för att flytten av SM:et skulle påverka de andra tävlingarna i juli och SM:et negativt i antal deltagare. Dessutom diskuterades det låga deltagarantalet och ekonomin för tävlingar överlag. Det diskuterades även lite kring hur man ska göra när det är för få startande i en SM-klass för att det ska bli någon final, om detta ska meddelas klassdeltagarna någon vecka innan tävlingen eller om man ska köra en final även med färre än 5 deltagare. Funktionärsbehovet, vikten av uppskattning och samordning av funktionärer samt huruvida höga prispengar i klasserna lockar fler deltagare var även frågeställningar som togs upp.

* Hur utvecklar vi Westernsverige?

Problemet att som ny westernryttare hitta någonstans att pröva på och lära sig rida western utan egen häst togs upp. Förhoppningsvis kommer spridningen av reining på ridskolorna kanske kan vara en ingång för fler till vår sport och även till andra grenar inom westernridningen. Vikten av marknadsföring och att westernridningen syns och finns med på de stora hästarenorna diskuterades.
Eurohorse har meddelat att de gärna ser westernutställare på deras mässa nästa år, 23-26 februari. Möjligheten att ha gemensam monter och dela på bemanningen diskuterades. Ett annat förslag som diskuterades huruvida vi skulle kunna ha en gemensam, marknadsförings- och sponsorgrupp för flera tävlingar/föreningar. Ett exempel från hur Ranch Sorting i USA har spridits till att få flera 10 000 tals medlemmar togs upp, där hade man gett alla nya medlemmar gratis medlemskap i ett år och även om man värvade en ny medlem fick man ett år gratis till.

Vi gick även igenom lite information från Westernsverige. Just nu arbetar Westernsverige med redovisningen av SM:et och planeringen inför Westerngalan 2017 och vårt årsmöte. Till nästa årsmöte kommer ett nytt förslag på reviderade stadgar för föreningen att tas fram. De
gemensamma etiska reglerna som har arbetats fram tidigare finns en testversion ute nu. Problemet är dock implementeringen av reglerna och hur en etisk kommitté ska bemannas och vilka kompetenser som ska finnas i den.

* Gemensam tävlingskalender 2017

Den gemensamma tävlingskalendern för 2017 diskuterades. Det bestämdes att ta med alla tävlingar, även de stora tävlingarna i andra länder som kan påverka våra svenska ryttare.

För att tävlingskalendern ska bli så komplett som möjligt så är det bra om alla mailar information om sina tävlingar så snart datum är satt.
Den info vi vill ha på mail till info@westernsverige.com är: datum, typ av tävling, arrangör och hemsideadress/kontaktuppgifter.

Det diskuterades även att det blir fler och fler tävlingar för varje år och det blir oundvikligt att vissa tävlingar konkurrerar med varandra. När det gäller att planera den gemensamma tävlingskalendern för att den ska bli så bra som möjligt för våra ryttare så är förslaget att vi måste göra detta i god tid.
Därför kommer 2018 års tävlingssäsong diskuteras på vårens dialogmöte 2017.

De närvarande diskuterade även lite kring problematiken att få ner kostnaderna för de tävlande och då kom ett konkret förslag fram rörande Axevalla. Förslaget är att alla de föreningar som arrangerar tävlingar på Axevalla går samman för att kunna förhandla om kostnader med Axevalla gemensamt.
Anita Kufeldt samordnar denna grupp, så alla som har någon tävling på Axevalla under 2017 får gärna maila en kontaktperson till Anita på anita@westernsverige.com

* Nya lagar (och gamla) som påverkar vår sport

Enligt information från WRAS så verkar det som att den nya Djurskyddslagen kommer att bli ytterligare försenad. Dock kommer Jordbruksverket ändå gå vidare med arbetet att se över föreskrifterna gällande bl.a. hästar. Den första som är aktuell är L101, föreskrifterna om hästhållning. Därefter kommer de även att se över L70, föreskrifterna om tävling och träning med djur, som berör våra tävlingar i hög grad. Detta är en längre process men det är viktigt att ha en dialog med Jordbruksverket redan innan remissen på de nya föreskriftförslaget skrivs. Ett förslag kom upp om att vi borde ha olika ämnesgrupper för olika grenar med experter inom varje område som kan förklara och visa hur vår sport fungerar. Det diskuterades även kring vikten att ta upp de orimliga veterinärkostnaderna på våra tävlingar med Jordbruksverket.

Det var ett mycket konstruktivt och positivt möte och Westernsverige tackar alla närvarande.

/Westernsveriges styrelse

Deltagarlista Westernsveriges Höstmöte 6 november 2016
Anita Kufeldt National Cutting Horse Association of Scandinavia och Westernsverige, Anki Carlsson Kinna Ropers, Carina Dyås Bohus Ropers, Catharina Palmqvist Western Ryttarna I Skåne och Westernsverige, Chris Blomgren Scandinavian Match Roping Championships, Fredrika Ek Swedish Reined Cowhorse Association, Helge Dyås Bohus Ropers, Jessica Johansson Western Riders Gotland, Johan Fridberger Swedish Reining Horse Association, Jonny Nilsson Swedish Reined Cowhorse Association, Kalle Carlsson Kinna Ropers, Lulle Eriksson Ranch Sorting National Championships, Kenny Pettersson Green Bohus Ropers, Malin Fahlesson Westernsverige, Martin Josefsson High Chaparral Western Riders, Michael Rumler Bohus Ropers, Monica Widh Scandinavian Western Shows och Westernsverige, Oskar Dyås Bohus Ropers, Malin Martinsson Bohus Ropers.

Styrelsemöte 13 april

Resultatet från Westerngalan fastställdes, vi höll budget och gjorde ett +-0 resultat. Western-SM diskuterades och styrelsen beslutade att ta med även Hunter-klasser på årets Western-SM. Proposition och klassordning är klar och skickad till WS tävlingskommitté för godkännande. Arbetet med de etiska reglerna pågår fortfarande och det inkom en del synpunkter på dialogmötet i mars så vissa ändringar ska göras i dokumentet. Frågan om vi ska ha en Westerngala 2017 diskuterades.