Image

Välkommen till Westernsverige


På det extra årsmötet, beslutades att Westernsverige skall upphöra som förening.

Westernsverige skall fortsätta att vara ett öppet forum för de svenska föreningar och
organisationer som har westernridningen som intresse


"Syftet med Westernsverige är att samla alla de svenska föreningar och
organisationer som har westernridningen som intresse, och tillsammans
arbeta för att utveckla sporten och driva den framåt."

Westernsverige

C/o Kent Bogestav
Abrahamstorps gård 1
544 94 Hjo
Information:

Hemsidan flyttad