Valberedningens förslag till ny styrelse:

Valberedningen har efter gediget arbete vaskat fram ett antal kandidater till styrelseposterna för årets möte.

Ordförande SWS nyval 2 år: Monica Widh
Kassör NCHA.se fyllnadsval 1 år: Kent Bogestav
Ledamot WRIS fyllnadsval 1 år: Catharina Palmqvist
Ledamot WRAS omval 2 år: Björn Nilsson
Ledamot SRCHA nyval 2 år: Kenneth Wetterlund
Ledamot SRHA nyval 2 år: Waldemar Wass
Ledamot HCHS nyval 2 år: Ingela Ynghagen
Ledamot HCHS nyval 1 år: Mårten Karlsson

Kvar sitter:
Ledamot Joakim Pettersson SRCHA 1 år
Ledamot: Anita Skäret-Johansson Bohus Ropers 1 år

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter