Uppdaterad startlistor och boxbeställningar!

li nu inte oroliga om ert startnr är överstruket...det är bara för att kunna räkna ut hur många startande det faktiskt är i klassen. Ni har kvar alla era anmälningar :) Ni hittar info under ryttar info.