Western Sverige.

Nu är föreningen Westernsverige bildad. Vi arbetar just nu med praktiska saker som organisationsnummer, bankkonto och hur vi ska utveckla vår verksamhet. Planeringen för årets SM pågår även parallellt.