Kallelse till extra årsstämma för föreningen Westernsverige, 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Westernsverige kommer att stänga ner sidan under mars, all information kommer endast att läggas upp på Facebook, fram till årsstämman.
-----------------------------------------------------------------------

På styrelsemötet i föreningen Westernsverige onsdagen den 5 september, togs det beslut på att inför årsstämman (Westernsverige) i februari 2019, ska styrelsen lämna förslag på vägval till årsstämman.

Förslagen styrelsen Westernsverige kommer att ta fram är:

  1. Avveckling av föreningen Westernsverige.
  2. Omstart med ny typ av medlemsorganisation.

Vi i styrelsen behöver nu er hjälp i anslutna medlemsförbund att bistå oss i vårt arbete att ta fram ett, så bra, underlag att årsstämman kan fatta ett genomtänkt beslut.

Fram till årsstämman 2019 kommer styrelsen enbart arbeta med denna fråga.

"Syftet med Westernsverige är att samla alla de svenska föreningar och
organisationer som har westernridningen som intresse, och tillsammans
arbeta för att utveckla sporten och driva den framåt."